Sico Data AS     Tonningsgt. 33, 6783 Stryn       +47 57 87 27 70      post@sico.no 
Forbyr piratstrømming
21.08.18: 1. juli ble en ny åndsverkslov i Norge satt i effekt. 
Den nye loven er en komplett overhaling av den tidligere åndsverksloven fra 1961. I den nye loven står det tydelig at strømming av filmer og TV-serier som åpenbart er piratkopierte er forbudt. Dette har vært delvis lovlig tidligere, via et teknisk smutthull. 

Slik er ordlyden i den nye åndsverksloven: 
Det er ikke tillatt å strømme eller på annen måte bruke åndsverk som åpenbart i strid med denne loven er gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett eller annet elektronisk kommunikasjonsnett når bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade opphavers økonomiske interesser i vesentlig grad. Vederlag og erstatning etter § 81 kan bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen i dette ledd.

I paragraf 81 står det blant annet man vil måtte betale et «rimelig» vederlag for bruken, erstatning for skade og for eventuell vinning du har fått fra å dele/bruke innholdet. 

Nettsurfere er fortsatt beskyttet
I endringsforslaget til Kulturdepartementet skriver de at de fortsatt ønsker at nettsurfere generelt skal være beskyttet, og ikke bli straffet hvis de skulle lytte eller se på innhold som har blitt delt uten opphavspersonens samtykke. Hvis du for eksempel ser på en video på YouTube som har «ulovlig» bakgrunnsmusikk, skal ikke du stå ansvarlig for det, selv om du teknisk sett har konsumert ulovlig innhold. 

Men hovedregelen har nå altså et unntak: 
«Det blir ulovlig å strømme film og andre åndsverk der det er åpenbart at materialet er ulovlig lagt ut. I tillegg er det et vilkår at bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade rettighetshavernes økonomiske interesser i vesentlig grad.»

Kulturdepartementet skriver også at bare er de som besøker disse nettsidene med vilje som står i fare for straff og erstatning: 
«Brukere som oppsøker slike ulovlige tilbud og ser filmer gratis, selv om de er vel vitende om at filmene ulovlig er gjort tilgjengelig på Internett – og at den ulovlige tjenesten påfører rettighetshaverne tap, vil kunne komme i ansvar.»

Popcorn Time fortsatt ulovlig
Den nye ordlyden i loven gjør at det ikke spiller noen rolle hva slags teknologi nettstedet bruker for å gjøre bruken ulovlig.

Det tidligere smutthullet gjorde at nettsider som bare strømmet innhold til brukerens PC, men brukeren ikke delte det videre, var lovlig. Tjenester som brukte P2P-teknologi, slik som Popcorn Time, har imidlertid vært ulovlig i Norge siden starten av 2018. Dette fordi brukere teknisk sett delte innholdet de så på videre til andre brukere, og dermed bidro til spredning av piratkopiert innhold. 

Nå som loven retter seg mot nettsider hvor det er «åpenbart» at de er i strid med åndsverksloven, vil det ikke spille noen rolle hva slags teknologi som ligger bak. 


 

 

Totalleverandør av IKT-løsninger for bedriftsmarkedet - Vi gjør IT enklere!