Sico Data AS     Tonningsgt. 33, 6783 Stryn       +47 57 87 27 70      post@sico.no 
Fra Faktisk.no:
05.05.21: Nei, vi kutter ikke strømmen ved å slette 5 mail om dagen!
Faktisk.no: Vi kutter ikke strømforbruket til 1000 husstander ved å slette fem e-poster om dagen.

Ateas beregninger, som ble gjengitt i en viral NRK-artikkel, baserer seg på totalt urealistiske premisser, skriver Faktisk.no.

NRK har i to artikler tatt for seg strømforbruket fra henholdsvis e-post og innlegg på sosiale medier. I artikkelen om e-post skriver NRK at dersom alle nordmenn sletter fire til fem e-poster hver dag, kan dette dekke det årlige strømforbruket til 1000 husstander, ifølge beregninger fra IT-selskapet Atea.

Artikkelen gikk viralt og har i skrivende stund fått over 6800 interaksjoner på Facebook.

I artikkelen om sosiale medier er bærekraftsansvarlig Mari Tysnes Tunheim i Atea sitert på følgende om Instagram-kontoen til Cristiano Ronaldo:
– For hvert bilde han legger ut, kreves det like mye energi som å varme opp et norsk hjem i ett år, sier bærekraftsansvarlig Mari Tysnes Tunheim.

At IT-sektoren bidrar til en god del utslipp, er det ingen tvil om. Ifølge en studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Science, står datasentre alene for rundt 1 prosent av verdens samlede strømforbruk.

Likevel er det ingenting som tilsier at strømsparingspotensialet ved å slette fem e-poster om dagen er i nærheten av så stort som det Ateas beregninger tilsier.

Faktisk.no har tidligere forsøkt å se nærmere på hvor stort klimaavtrykk en e-post genererer, uten å finne et entydig svar:
Atea er helt åpne om sitt beregningsgrunnlag i en egen tekst på selskapets nettsider. Det gjør det lett å ettergå regnestykket. Atea tar utgangspunkt i det de omtaler som «verdens vanligste server» (HPE Proliant DL 360).

Serveren har en lagringskapasitet på 4096 gigabyte (GB), fordelt på fire 1024 GB harddisker. I Ateas regnestykke settes én disk av til sjekksum og kontroller, mens 512 GB er satt av til programmer. De legger også til grunn at diskene aldri skal fylles opp mer enn 80 prosent, «for da vil man kjøpe flere disker». Dermed er det 2048 GB igjen til å lagre e-post på serveren. Selskapet legger videre til grunn at hver e-post i snitt krever 500 kB lagringskapasitet. Gitt disse forutsetningene har serveren en lagringskapasitet på rundt 4 millioner e-poster.

Ved å se på hvor mange Watt strømforsyningen i serveren kan produsere, har selskapet beregnet et årlig strømforbruk på 7002 kWh.

Gitt disse forutsetningene blir dermed det årlige strømforbruket til én e-post på 7002 kWh delt på 4 000 000 eposter, altså 0,00175 kWh, eller 1,75 wattimer (Wh).

Gitt at e-postene krever så mye strøm som disse premissene tilsier, er det riktig at vi kan spare inn stømforbruket til 1000 husstander ved å slette fem e-poster om dagen, slik Ateas utregninger viser.

Det store problemet med disse beregningene er ikke matematikken, men premissene som ligger til grunn. For å beregne strømforbruket har Atea tatt utgangspunkt i den maksimale effekten til serverens strømforsyning, og forutsatt at denne står under full last 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Dette er imidlertid lite realistisk. I praksis vil en strømforsyning alltid ha noe ledig kapasitet, selv når en server jobber for fullt. Serveren vil heller ikke stå under maksimal last hele tiden.

Serverprodusenten HPE har laget et eget estimat for dens årlige strømforbruk, som baserer seg på mer realistiske forutsetninger. Det er på 630 kWh i året. Ateas estimat på 7002 kWh er 11 ganger så høyt. IT-selskapets regnestykke baserer seg med andre ord på fullstendig urealistiske premisser.

1. mai publiserte forskersonen et innlegg som tar for seg flere feilaktige premisser ved Ateas beregninger både om e-poster og sosiale medier. Innlegget er signert André R. Brodtkorb, førsteamanuensis og leder for akademisk gruppe for matematisk modellering ved Oslomet. Hans beregninger tilsier at strømforbruket for sosiale medier er godt under halvparten av det Atea beregner.

Når det gjelder e-poster, er feilen langt større, ifølge Brodtkorb. Han er også inne på problematikken rundt strømforsyningen, og trekker i tillegg frem at de aller fleste har e-posten sin lagret hos store selskaper som Google (Gmail) eller Microsoft (Outlook/Exchange). Disse har langt mer energieffektive serverparker enn det som ligger til grunn for Ateas beregninger.

Brodtkorb mener faktisk at Ateas estimat over hvor mye vi strøm vi kan spare på å slette fem e-poster om dagen kan være så mye som 500 ganger for høyt:
– Ved å bruke anslag fra Berkeley Lab's Energy Technologies Area kan jeg regne meg frem til at å slette fem e-post hver dag, for hver nordmann (inkludert nyfødte og en del påtenkte), kommer man til en total energibesparelse på 39 420 kilowattimer per år. Det er under forbruket til to og en halv norske husstander, ikke 1000.

Han presiserer imidlertid også at hans eget anslag absolutt ikke er noen fasit, samtidig som han er tydelig på at Ateas anslag er i overkant optimistisk når det gjelder strømbesparelsen.

Faktisk.no har heller ingen fasit på nøyaktig hvor mye strøm man kan spare ved å slette fem e-poster om dagen. Men det er ingen tvil om at svaret er langt lavere enn det som fremgår av Ateas beregninger.

 

 

Totalleverandør av IKT-løsninger for bedriftsmarkedet - Vi gjør IT enklere!