Velkommen til Sico Data AS
Totalleverandør av IKT-løsninger for bedriftsmarkedet - Vi gjør IT enklere!
Hva vi kan gjøre Kjerneverdier Våre kunder
Vi gjør IT enklere!
Sico Data sitt overordnede mål er å gjøre IT enklere.
 
Sico Data er en verdiskapende IT-partner for små og mellomstore bedrifter og organisasjoner i Norge.
 
Sico Data leverer ledende IT drifts-tjenester på en skalerbar, fleksibel og kostnadseffektiv måte.
 
Våre kunder sikres forretningsmessige fordeler gjennom konkurransedyktig IT.
 
Vi tilbyr hele verdikjeden
  • Idé og rådgiving
  • Prosjektledelse
  • Utvikling og integrasjon
  • Design/portaler/e-handelsløsninger
  • Kundesystemer/forretningsløsninger
  • Applikasjoner og driftstjenester
Nærhet
I Sico Data arbeider vi nært og aktivt med våre kunder og partnere. Vi lytter, forstår og gir råd. Vi har en inkluderende kultur som gir sterk tilhørighet og ansvarsfølelse.

Inspirasjon
I Sico Data brenner vi for vårt arbeid og gir av oss selv. Vi deler og sprer vår kunnskap. Vår kontinuerlige forbedring kjennetegnes av at vi er løsningsorienterte og våger å tenke nytt.

Høye krav og vinnervilje
I Sico Data setter våger vi å sette høye krav til oss selv og hverandre. Vi vil være best i alt vi gjør. Vår vinnervilje kjennetegnes av lagånd, innsats, fokus og utholdenhet.

Kvalitet
I Sico Data tar vi ansvar og leverer det vi har lovet. Vi er profesjonelle og lønnsomme for våre kunder og oss selv. Våre løsninger gjør IT enkelt og skaper merverdi for våre kunder.
Alle kunder er unike
Partneren dere velger skal ikke bare håndtere IT-driften men også langsiktig bidra til å effektivisere, utvikle og forbedre.
 
Sico Data har kunder i alle størrelser, fra en-manns bedrifter til store konserner med flere hundre ansatte. Det er innen dette segmentet vi har kunnskapen, erfaringen og referansene. Det er på grunnlag av vår kunnskap og våre kunders erfaringer vi kan hjelpe dere å komme fram til løsninger som passer best for deres virksomhet.
 
Våre løsninger utvikles i tett samarbeid med våre kunder. Vi skreddersyr, integrerer og tilpasser standardløsninger. Vi jobber tett med kundene for å få til optimale og moderne løsninger.

Sammen med kundene og partnerne våre ser vi nye muligheter. Ny teknologi kan utnyttes til nye leveransemodeller og produkter som gir konkurransefortrinn for våre kunder.